ERTEs e prestacións para os negocios turísticos ata maio de 2021

29 de xaneiro de 2021

ERTEs e prestacións para os negocios turísticos ata maio de 2021

O mércores 27 de xaneiro publicouse no BOE o RealDecreto Lei 2/2021. Nel prorróganse os ERTES suspensión de contratos ereduccón de xornada por forza maior (expedientes regulados no art 22 do RDL8/2020) e tamén os ERTES por impedimento do desenvolvemento da actividade e porlimitacións á actividade. A prórroga pode chegar ata o 31 de maio de 2021.

Por outro lado, nos artigos 5 e 6 dese mesmo Real Decreto Lei 2/2021, regúlanse as prestacións extraordinarias por cese de actividadepara traballadores autónomos por cese de actividade. Como regra xeral ascenderá ao 50% da base mínima de cotización, con salvedades en determinadas circunstancias.

Un resumo moi detallado da normativa está recollido nestes sitios: ENLACE1 ou ENLACE2

Actualidade no turismo rural de Galicia

Todas as novas relacionadas coa dinámica da Federación e co turismo rural de Galicia.