Información sobre turismo rural

Nesta sección recompilarase a información máis relevante relativa ao sector do turismo rural en Galicia, categorizada por seccións en función da temática a abordar.

Axudas

Recopilación de convocatorias de axudas dirixidas aos establecementos de turismo rural de Galicia

Neste apartado recóllense as convocatorias de axudas da Axencia de Turismo de Galicia (Xunta de Galicia).

 • TU985C - Adhesión Empresas a Bono Turístico QuedamosenGalicia2 (aberta ata 15/12/21): Orde, Procedemento
 • TU970A - Axuda para a obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística (aberta ata 29/04/21): Orde, Procedemento.

Neste apartado recóllense as axudas convocadas por outros departamentos da Xunta de Galicia distintos da Axencia de Turismo de Galicia.

De seguido recóllense outras convocatorias ou líñas de apoio que poden resultar de interese para o sector do turismo rural de Galicia.

 • Moratoria pago de créditos para autónomos e empresas turismo (Goberno Central, ata 30 marzo): Resumo

Lexislación

Normativa de aplicación no sector do turismo rural de Galicia

Información para profesionais do sector do turismo rural

Neste apartado recóllese a Lei de Turismo de Galicia, o Decreto de Turismo Rural e outra normativa de obrigado cumprimento:

Estudos e estatísticas

Recompilación de informes, estudos e estatísticas sobre o turismo en xeral e sobre o turismo rural, tanto en Galicia como en España.

Neste apartado recóllense estatísticas, informes e estudos sobre Turismo en Galicia e en xeral, procedentes da Axencia de Turismo de Galicia (Xunta de Galicia) e doutra fontes.


INFORMES E ESTUDOS
  - Análise dos aloxamentos turísticos en Galicia (Turismo de Galicia): 2020
   - Area de estudos e investigación (Turismo de Galicia): Enlace
  - O turismo na economía galega (varios autores, 2018): Artigo
  - Hábitos e comportamentos dos turistas (Observatur): 2020
   - El futuro de los viajes (varios post, Booking): Enlace decembro 2020

ESTATÍSTICAS
Pódese comprobar como a finais de 2020 o Turismo Rural ten un peso relativo do 3,5% do sector en termos de establecementos e do 3,2% en termos de prazas ofertadas. O 70% dos establecementos atópanse no interior e o 30% na costa.
  - Ocupación turística en Galicia: 2019, verán 2020
   - Balance do turismo en Galicia: verán 2019, 2019, verán 2020
  - Análise dos aloxamentos turísticos en Galicia: 2020
  - Análise das vivendas de uso turístico en Galicia: 2020
   - Enquisa de turismo en destino de Galicia: Comparación 2015-2019

Neste apartado recóllense os informes e enlaces máis destacadas sobre Turismo Rural en Galicia procedentes da Axencia de Turismo de Galicia (Xunta de Galicia), Fegatur e doutras fontes.

INFORMES E ESTUDOS
   - Guía Turismo Rural Galicia (Turismo de Galicia): 2021

   - Informe sobre o Turismo Rural (Foro Económico de Galicia, 2017): Informe
   - Estudo de mercado Galicia Turismo Rural (Fegatur, 2016): Informe
   - Informes estatísticos sobre turismo rural de Galicia (Turismo de Galicia): Enlace
  - Rexistro de empresas e actividades turísticas (Turismo Rural e outras): Enlace

ESTATÍSTICAS
Pódese comprobar como 2019 foi o ano máis destacado da serie dende 2012, sendo o período estival o que concentra a maior parte da ocupación. Os datos dipoñibles ata o verán de 2020 poñen de manifesto o importante impacto negativo que a pandemia está a ocasionar no Turismo Rural de Galicia.
  - Ocupación turística no turismo rural: verán 2020
  - Balance do turismo rural en Galicia: 2019

De seguido recóllense algúns estudos, informes e estatísticas sobre o Turismo Rural en España procedentes de diversas fontes.

INFORMES E ESTUDOS

 • Febreiro 2021 - Tendencias turísticas 2021: Ecoturismo y Turismo Rural: Enlace Informe y Ponencia (Escapada Rural y Asociación Ecoturista de España)
 • Verano 2021 - Así viaxarán as familias españolas: Enlace Hosteltur
 • Manual de Buenas Prácticas en las Casas Rurales (Anfitriones Turismo, 2009): Documento
 • Reflexionando sobre el nuevo paradigma del Turismo Rural en España (Julio Grande Ibarra): Artigo

ESTATÍSTICAS
Pódese comprobar como o Turismo Rural de Galicia supón o 4,5% da oferta de España e atende o 2,6% da demanda total de turismo rural, tendo unha valoración das máis altas (4,6 sobre 5).
Claramente en 2020 mudaron as regras de xogo no turismo en xeral, sendo o turismo rural un dos sectores que presenta maior atractivo.

 • Barómetro do Turismo Rural de España (ClubRural): Enlace, Informe 2020
 • Encuesta ocupación extrahotelera España: Outubro 2020
 • O impacto da Covid-19 no turismo rural - Oferta e radiografía dos viaxeiros (Escapada Rural): Enlace

Covid-19

O impacto do coronavirus no sector do turismo rural, medidas hixiénico-sanitarias, Galicia destino seguro, etc.

Información para profesionais do sector do turismo rural

Medidas recentes (26 marzo): 

Medidas laborais e de apoio ao sector turístico:

  - Prórroga dos ERTES ata o 31 de maio (xaneiro 2021): Real-Decreto Lei 2/2021artigo Hosteltur, artigo Hosteltur 2

   - Resumo de medidas en favor dos traballadores autónomos do Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero: Resumo do CEF

Galicia, destino seguro.

No camiño de reactivación do sector do turismo rural ante a crise sanitaria da COVID-19, a Xunta e Fegatur traballaron durante 2020 para adaptarse á realidade xerada pola pandemia. De seguido detállanse algúns dos principais documentos manexados durante as accións formativas do verán de 2020:

 • Manual Xunta de Galicia para aloxamentos rurais (maio 2020): Manual e Cartaz
 • Guías ICTE para aloxamentos rurais (maio 2020): Guía
 • Manual Fegatur para limpeza e hixiene (maio 2020): Documento
 • Preguntas ao Comité de Expertos (xuño 2020): Documento
 • Documentación manexada durante as accións formativas (xuño 2020): Enlace

Máis información en: