Información sobre turismo rural

Nesta sección recompilarase a información máis relevante relativa ao sector do turismo rural en Galicia, categorizada por seccións en función da temática a abordar.

Axudas

Recopilación de convocatorias de axudas dirixidas aos establecementos de turismo rural de Galicia

Neste apartado recóllense as convocatorias de axudas da Axencia de Turismo de Galicia (Xunta de Galicia).

 • TU503E - Axudas para investimentos en equipamentos post covid dos establecementos hostaleiros (aberta ata 8/11/21): Resumo, Orde, Procedemento
 • TU503C - Axudas ao sector da hostalaría para a promoción da dixitalización e o márketing dixital (aberta ata 25/10/21): Resumo, Orde, Procedemento.
 • TU985C - Adhesión Empresas a Bono Turístico QuedamosenGalicia2 (aberta ata 15/12/21): Orde, Procedemento

Neste apartado recóllense as axudas convocadas por outros departamentos da Xunta de Galicia distintos da Axencia de Turismo de Galicia.

 • Bono enerxia hostalaría: autónomos e microempresas (aberto ata 30 de xuño): Orde, Acceso Sede electronica IN417Z
 • Subvencións para mobilidade eficiente e sostible (infraestructuras recarga vehículos eléctricos, sistema préstamo bicicletas eléctricas: aberto ata 10 setembro):  Enlace INEGA
 • Subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxéticas (investimento superior a 10.000€: aberto ata 15 outubro): Enlace INEGA

De seguido recóllense outras convocatorias ou líñas de apoio que poden resultar de interese para o sector do turismo rural de Galicia.

 • Moratoria pago de créditos para autónomos e empresas turismo (Goberno Central, ata 30 marzo): Resumo

Lexislación

Normativa de aplicación no sector do turismo rural de Galicia

Información para profesionais do sector do turismo rural

Neste apartado recóllese a Lei de Turismo de Galicia, o Decreto de Turismo Rural e outra normativa de obrigado cumprimento:

Estudos e estatísticas

Recompilación de informes, estudos e estatísticas sobre o turismo en xeral e sobre o turismo rural, tanto en Galicia como en España.

Neste apartado recóllense estatísticas, informes e estudos sobre Turismo en Galicia e en xeral, procedentes da Axencia de Turismo de Galicia (Xunta de Galicia) e doutra fontes.


INFORMES E ESTUDOS
  - Análise dos aloxamentos turísticos en Galicia (Turismo de Galicia): 2020
   - Area de estudos e investigación (Turismo de Galicia): Enlace
  - O turismo na economía galega (varios autores, 2018): Artigo
  - Hábitos e comportamentos dos turistas (Observatur): 2020
   - El futuro de los viajes (varios post, Booking): Enlace decembro 2020

ESTATÍSTICAS
Pódese comprobar como a finais de 2020 o Turismo Rural ten un peso relativo do 3,5% do sector en termos de establecementos e do 3,2% en termos de prazas ofertadas. O 70% dos establecementos atópanse no interior e o 30% na costa.
  - Ocupación turística en Galicia: 2019, verán 2020
   - Balance do turismo en Galicia: verán 2019, 2019, verán 2020
  - Análise dos aloxamentos turísticos en Galicia: 2020
  - Análise das vivendas de uso turístico en Galicia: 2020
   - Enquisa de turismo en destino de Galicia: Comparación 2015-2019

Neste apartado recóllense os informes e enlaces máis destacadas sobre Turismo Rural en Galicia procedentes da Axencia de Turismo de Galicia (Xunta de Galicia), Fegatur e doutras fontes.

INFORMES E ESTUDOS
   - Guía Turismo Rural Galicia (Turismo de Galicia): 2021

   - Informe sobre o Turismo Rural (Foro Económico de Galicia, 2017): Informe
   - Estudo de mercado Galicia Turismo Rural (Fegatur, 2016): Informe
   - Informes estatísticos sobre turismo rural de Galicia (Turismo de Galicia): Enlace
  - Rexistro de empresas e actividades turísticas (Turismo Rural e outras): Enlace

ESTATÍSTICAS
Pódese comprobar como 2019 foi o ano máis destacado da serie dende 2012, sendo o período estival o que concentra a maior parte da ocupación. Os datos dipoñibles ata o verán de 2020 poñen de manifesto o importante impacto negativo que a pandemia está a ocasionar no Turismo Rural de Galicia.
  - Ocupación turística no turismo rural: verán 2020
  - Balance do turismo rural en Galicia: 2019

De seguido recóllense algúns estudos, informes e estatísticas sobre o Turismo Rural en España procedentes de diversas fontes.

INFORMES E ESTUDOS

 • Febreiro 2021 - Tendencias turísticas 2021: Ecoturismo y Turismo Rural: Enlace Informe y Ponencia (Escapada Rural y Asociación Ecoturista de España)
 • Verano 2021 - Así viaxarán as familias españolas: Enlace Hosteltur
 • Manual de Buenas Prácticas en las Casas Rurales (Anfitriones Turismo, 2009): Documento
 • Reflexionando sobre el nuevo paradigma del Turismo Rural en España (Julio Grande Ibarra): Artigo

ESTATÍSTICAS
Pódese comprobar como o Turismo Rural de Galicia supón o 4,5% da oferta de España e atende o 2,6% da demanda total de turismo rural, tendo unha valoración das máis altas (4,6 sobre 5).
Claramente en 2020 mudaron as regras de xogo no turismo en xeral, sendo o turismo rural un dos sectores que presenta maior atractivo.

 • Barómetro do Turismo Rural de España (ClubRural): Enlace, Informe 2020
 • Encuesta ocupación extrahotelera España: Outubro 2020
 • O impacto da Covid-19 no turismo rural - Oferta e radiografía dos viaxeiros (Escapada Rural): Enlace

Covid-19

O impacto do coronavirus no sector do turismo rural, medidas hixiénico-sanitarias, Galicia destino seguro, etc.

Información para profesionais do sector do turismo rural

Medidas establecidas pola Comunidade Autónoma de Galicia: 

Galicia, tes que vir seguo!

Durante as vacacións os clientes estarán cubertos polo Seguro de viaxeiros fronte á Covid-19: Máis información

Galicia, destino seguro.

No camiño de reactivación do sector do turismo rural ante a crise sanitaria da COVID-19, a Xunta e Fegatur traballaron durante 2020 para adaptarse á realidade xerada pola pandemia. De seguido detállanse algúns dos principais documentos manexados durante as accións formativas do verán de 2020:

 • Manual Xunta de Galicia para aloxamentos rurais (maio 2020): Manual e Cartaz
 • Guías ICTE para aloxamentos rurais (maio 2020): Guía
 • Manual Fegatur para limpeza e hixiene (maio 2020): Documento
 • Preguntas ao Comité de Expertos (xuño 2020): Documento
 • Documentación manexada durante as accións formativas (xuño 2020): Enlace

Máis información en:

Impulsando o Turismo no Rural de Galicia

Somos a voz dos establecementos de turismo rural asociados para mellorar a súa visibilidade e competitividade.

Actualidade no turismo rural de Galicia

Todas as novas relacionadas coa dinámica da Federación e co turismo rural de Galicia.